Veilig slapen

Er is veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van wiegendood. Soms overlijden kinderen tussen de 0 en 2 jaar onverwacht in hun slaap. Die kinderen leken gezond. Dat heet wiegendood.

Het risico op wiegendood kleiner is als het kind:

  • Op de rug slaapt
  • Het niet te warm heeft
  • In een goed passende slaapzak of onder een dekentje slaapt
  • Niet in aanraking komt met rook

In deze folder van Veiligheid.nl krijg je adviezen om je kind veilig te laten slapen. Deze adviezen van Veiligheid.nl zijn belangrijk en ze werken echt! Dankzij deze adviezen is het aantal baby’s dat tijdens het slapen onverwacht overlijdt, aanzienlijk gedaald.

In deze folder lees je waar je op kunt letten:

  • De slaaphouding
  • Het bedje
  • Het klimaat in de kinderkamer
  • Verzorging baby

Ben je benieuwd of je alles hebt gedaan om het risico op wiegendood zo klein mogelijk te maken? Dat kun je controleren aan de hand van de veilig slapen checklist in deze Folder van Veiligheid.nl!